Viết giao tử của các cặp gen sau a, Aa BB Dd b, AA Bb Dd c, Aa BB DD EE d, Aa Bb DD EE vẽ sơ đồ cây

Question

Viết giao tử của các cặp gen sau
a, Aa BB Dd
b, AA Bb Dd
c, Aa BB DD EE
d, Aa Bb DD EE
vẽ sơ đồ cây

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-12T02:36:33+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T02:38:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  viet-giao-tu-cua-cac-cap-gen-sau-a-aa-bb-dd-b-aa-bb-dd-c-aa-bb-dd-ee-d-aa-bb-dd-ee-ve-so-do-cay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )