Viết giao tử của các cặp gen sau a, Aa BB Dd b, AA Bb Dd c, Aa BB DD EE d, Aa Bb DD EE vẽ sơ đồ cây

Question

Viết giao tử của các cặp gen sau
a, Aa BB Dd
b, AA Bb Dd
c, Aa BB DD EE
d, Aa Bb DD EE
vẽ sơ đồ cây

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-12T02:30:11+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T02:31:35+00:00

  Đáp án:

  Hình hơi khó nhìn bạn thông cảm nhé 

   

  viet-giao-tu-cua-cac-cap-gen-sau-a-aa-bb-dd-b-aa-bb-dd-c-aa-bb-dd-ee-d-aa-bb-dd-ee-ve-so-do-cay

  0
  2021-09-12T02:31:53+00:00

  Viết giao tử của các cặp gen sau

  a, AaBBDd cho các giao tử ABD , ADd , aBD , aBd

  b, AABbDd cho các giao tử ABD, ADd , AbD , Abd

  c, AaBBDDEE cho các giao tử ABDE , aBDE

  d, AaBbDDEE cho các giao tử ABDE , AbDE, aBDE, abDE

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )