Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa. a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2 c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

Question

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.
a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2
c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-07-17T13:16:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T13:17:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a) 5.5.5.5.5.5`

  `=5^6`

  ` b) 6.6.6.3.2`

  `=2.3.2.3.2.3.2.3`

  `=2^4.(3^4)`

  `c) 2.2.2.3.3`

  `=2^3.(3^2)`

  `d) 100.10.10.10`

  `=10.10.10.10.10`

  `=10^5`

  0
  2021-07-17T13:17:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a;5.5.5.5.5.5= $5^{6}$ 

  b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = $6^{4}$ 

  c) 2.2.2.3.3 = 6.6.2 = $6^{2}$ . 2

  d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = $10^{5}$ 

  học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )