Viết KB cho dề bài sau: Suy nghĩ về lòng yêu nuoc của Trần Quốc Tuấn qua baì Hịch tuong sĩ. Goi ý KB: Liên hệ bản thân .

Question

Viết KB cho dề bài sau: Suy nghĩ về lòng yêu nuoc của Trần Quốc Tuấn qua baì Hịch tuong sĩ.
Goi ý KB: Liên hệ bản thân .

in progress 0
Autumn 4 tuần 2021-08-18T16:48:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:50:07+00:00

  Trần quốc toản đã đưa ra biện pháp để binh lính dậy lên lòng yêu nước và khát khao giữ nước

  0
  2021-08-18T16:50:15+00:00

  Qua bài hịch, cho ta thấy trần quốc tuấn là 1 người rất đỗi yêu nước thương dân. Bài hịch có ngôn ngữ mạnh mẽ, giàu cảm xúc diễn tả sâu sắc tình yêu nước, muốn đất nước giàu mạnh, đổi mới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )