– Viết kết bài cho đề bài sau: Tại sao nói Sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta. Bằng sự hiểu biết của mình em hãy viế

Question

– Viết kết bài cho đề bài sau: Tại sao nói Sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta. Bằng sự hiểu biết của mình em hãy viết đoạn văn từ 7-10 câu đẻ làm sang tỏ điều đó? ( khoảng 2 câu )

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-11-13T06:07:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:08:56+00:00

  Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang. Được coi là tuyên ngôn độc lập. Bài thơ trên có ý nghĩa là khẳng định chử quyền dân tộc nên gọi là bài tuyên ngôn độc lập và nó được ra đời trước bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ nên ta có thể nói nó là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên.

  0
  2021-11-13T06:08:56+00:00

  Có thể nói không cần phải sử dụng quá nhiều ngôn từ, nhưng “Nam quốc sơn hà” vẫn làm rõ được những vấn đề mang tính trọng đại, lớn lao của quốc gia, dân tộc. Đó là lời tuyên bố đanh thép khẳng định chủ quyền về cương vực lãnh thổ và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn nền độc lập dân tộc, quyết đánh tan mọi kẻ thù xâm lược. Với ý nghĩa sâu sắc ấy, “Nam quốc sơn hà” hoàn toàn xứng đáng là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt nam ta!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )