viết khoảng 5 câu nêu ý nghĩa ( ngắn thôi k cần dài quá, đủ ý là được ) Chết vinh còn hơn sống nhục

Question

viết khoảng 5 câu nêu ý nghĩa ( ngắn thôi k cần dài quá, đủ ý là được )
Chết vinh còn hơn sống nhục

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-11T04:06:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:07:32+00:00

  -Nghỉa là:+ Chết trong vinh quan chết được mọi người tôn trọng kính mến còn hơn là chết trong nổi nhục bị mọi người ganh ghét không kính trọng.

  XIN CTLHN NHÉ.

  HỌC TỐT!!!

  0
  2021-08-11T04:07:52+00:00

  Có nghĩa là ở đây thà chết trong sự vinh quang còn hơn sống trong sự nhục nhã.Nó nhưu nói hộ tấm lòng ủa người chiến sĩ khi ra trận,có chết thì chết vinh quang còn hơn là sống mà khiến nước nhà bị phá hủy.Câu trên còn có ý nghĩa nữa là chỉ những con người thật thà,lương thiện và chính trực,có sao đi nữa cũng không làm việc hèn hạ,nhục nhã.Sống họ phải luôn ngẩng cao đầu nhìn lên chứ không phải cúi gầm mặt xuống.Cau trên khuyên chúng ta nên làm ngươi ngay thẳng và chính trực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )