viết lại câu: 1,Though i din’t know anybody at the party, i had a nice time => despite =–

Question

viết lại câu:
1,Though i din’t know anybody at the party, i had a nice time
=> despite ………………..

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-08-22T15:05:31+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:06:54+00:00

  1. Though I didn’t know anybody at the party, I had a nice time.

  => Despite not knowing anybody at the party, I had a nice time.

  – Hai mệnh đề trong câu này có cùng chủ ngữ là “I” nên được phép dùng cấu trúc Despite + Ving

  Dịch: Mặc dù không biết ai trong bữa tiệc, nhưng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời.

  -> Despite + N/Ving = Although + S + V

  0
  2021-08-22T15:07:17+00:00

  Though I didn’t know anybody at the party, I had a nice time

  → Despite don’t knowing anybody at the party, I had a nice time

  ⇒ Cấu trúc : 

   Although/though/Eventhough + mệnh đề , mệnh đề

  → Despite / In spite of + V_ing/N/cụm N 

  * Dùng V_ing khi cùng chủ ngữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )