Viết lại câu cho nghĩa không đổi . What is your weight ? =>How…

Question

Viết lại câu cho nghĩa không đổi .
What is your weight ?
=>How…

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-16T05:24:47+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T05:26:16+00:00

  $\text{=> How heavy are you?}$

  Giải thích: HOW+ADJ+TOBE(am/is/are)+S?

                   WHAT+TOBE(am/is/are)+HEIGHT(WEIGHT,….)

  Chúc bạn học tốt, hãy vote5*+CTRLHN+Cảm ơn :33

  0
  2021-09-16T05:26:39+00:00

  => How heavy are your?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )