viết mẫu bảng cam kết đi xe điện đến trường

Question

viết mẫu
bảng cam kết đi xe điện đến trường

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-09-02T08:59:30+00:00 2 Answers 252 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-02T09:00:46+00:00

  BẢN CAM KẾT

  (V/v thực hiện An toàn giao thông năm học 2020-2021)

  Họ và tên học sinh:……………………..……Lớp:……Trường ……………….

  Họ và tên cha/ mẹ học sinh:………………………………………………….

  Thực hiện kế hoạch số: …….PGD&ĐT ………………… ngày …./…./…………. về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021. Trường …………………….tổ chức cho các em học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện ATGT gồm những nội dung sau:

  1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, pháp luật, luật lệ ATGT của nhà nước.

  2. Xây dựng cổng trường “An toàn giao thông và Văn hoá giao thông”.

  3. Không đi bộ, đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường, không buông một tay hoặc cả hai tay khi đi xe đạp, không đi xe đạp bằng một bánh, không lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang khi đi xe đạp. Không chở quá số người theo quy định.

  4. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

  5. Không tham gia, không cổ vũ đua xe trái phép. Không giao xe máy cho các em học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

  6. Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường quy định, luôn có thói quen chấp hành, thực hiện đúng luật lệ giao thông đường bộ.

  7. Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng. Tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác.

  8. Có thái độ ứng xử văn minh lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt hành chính khi vi phạm về giao thông.

  9. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có giấy phép, chứng chỉ phù hợp. Phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

  10. Không thực hiện các hành vi có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

  11. Vận động gia đình, mọi người xung quanh chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

  12. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường về ATGT.

  – Không được sử dụng phương tiện là xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi.

  – Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện tới trường. Không lượn lách, đánh võng, chở quá số người theo quy định pháp luật.

  – Phải đăng ký với nhà trường về phương tiện được sử dụng đến trường.

  – Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật và xử phạt đối với những học sinh vi phạm ATGT.

  Trên đây là bản cam kết giữa học sinh và cha mẹ học sinh với nhà trường về việc thực hiện An toàn giao thông.

  Học sinh

  (Ký, họ và tên)

  Cha mẹ học sinh

  (Ký, họ và tên)

  HIỆU TRƯỞNG

  (Ký, họ và tên)

  0
  2021-09-02T09:01:25+00:00

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                      

  BẢN CAM KẾT

  ĐI XE ĐẠP ĐIỆN TÓI TRƯỜNG

  Họ và tên:………………………………………………………………………………..

  Nơi học:…………………………………………………………………………………..

  Khóa học:………………………………………………………………………………..

  Thời gian học:………………………………………………………………………….

  Cam kết thực hiện nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo như sau:

  1.Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Nhà trường về việc cử đi học;

  2.Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn;

  TP.HCM, ngày      tháng    năm  

                                                                       Ký và ghi rõ họ tên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )