Viết mở bài cho đề bài sau: Nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ.” Em hiểu ý kiến trên như

Question

Viết mở bài cho đề bài sau: Nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ.” Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-04T08:44:05+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T08:45:44+00:00

    Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, văn chương bao giờ cũng có sứ mệnh đặc biệt của riêng nó. Văn chương là thế giới của tình cảm, cảm xúc, làm nhiệm vụ nâng đỡ, bồi đắp, làm giàu tâm hồn con người. Tìm hiểu văn chương, ta được tiếp xúc với nhiều tác phẩm, nhiều tên tuổi độc đáo. Như nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ. Ta phải hiểu ý kiến trên như thế nào qua bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương? 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )