viết mở bài cho khổ thơ 4, 5 của bài thơ thơ Mùa xuân nho nhỏ

Question

viết mở bài cho khổ thơ 4, 5 của bài thơ thơ Mùa xuân nho nhỏ

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-20T14:21:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:23:12+00:00

  Thơ ca là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc. Những tiếng thơ vì thế cũng đi vào lòng ta với bao xúc động khôn nguôi. TÌm đến thơ ca của Thanh Hải và đặc biệt là bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, bạn đọc cũng bắt gặp tiếng thơ xúc cảm khôn nguôi. Trong hai khổ thơ bốn và năm của bài Mùa xuân nho nhỏ, chúng ta đã bắt gặp bao niềm xúc động của thi nhân. Tình cảm, khát vọng cống hiến được bộc lộ thật chân tình trong hai khổ thơ bốn và năm của bài và để lại xúc động trong lòng người. 

  0
  2021-07-20T14:23:46+00:00

  Thanh Hải là nhà thơ đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Ông dành cả cuộc đời cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Ngay đến cả những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, Thanh Hải vẫn khát khao được gắn kết với mạch nguồn cuộc sống, với trái tim lớn dân tộc, cống hiến sức lực nhỏ bé của mình trong công cuộc dựng xây đất nước. Ý nguyện cao đẹp ấy được trình bày trong khổ 4 và 5 bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”, tác phẩm cuối cùng mà nhà thơ gửi lại cho đời.

  nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )