viết mở bài và kết bài cho bài văn nghị luận về ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Question

viết mở bài và kết bài cho bài văn nghị luận về ăn quả nhớ kẻ trồng cây

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-24T21:54:23+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:55:36+00:00

  MB : Truyền thống đạo lí xưa nay là thước đo phẩm chất nhân cách ở đời của mỗi con người. Các cụ có câu có câu tục ngữ ”Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, câu tục ngữ ấy mang lịa ý nghĩa tốt đẹp cho chúng ta. 

  KB : Không có lòng biết ơn, chúng ta chẳng khác nào đang đi trên một con đường tăm tối, mù mịt. Và luôn bị người khác khinh thường. Có lòng biết ơn, chúng ta sẽ nhận được sự khâm phục, mến mộ. 

  0
  2021-09-24T21:56:01+00:00

  Mở bài: Tục ngữ là túi khôn của nhân loại, luôn chứa đựng những lời khuyên bảo , răn dạy quý báu của ông chả. Nói về lòng biết ơn, ông chả ta có câu tục ngữ để răn dạy, khuyên bảo 

                                       “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 

  Kết bài: Nói tóm lại, câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây đã bồi đắp cho em thêm tình cảm mới đó là lòng biết ơn. Thấm nhuần lời khuyên bảo của ông cha ta , chúng ta phải sống của đạo lí, ơn nghĩa. Em tự hứa sẽ là người con ngoan, trò giỏi, có hiếu với cha mẹ. 

  Nocopy 

  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )