Viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về trường của mình

Question

Viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về trường của mình

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-08T17:54:44+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:56:03+00:00

  My name is …… I’m 12 years old. I study at…… secondary school .My school is a big and large. It has three floors painted with yellow colour.” There are about over two thousand and seventy teachers. My school has large playground with tall. trees. There are also good facilities in the classrooms. I really love my school because my classmates are friendly and the teachers are kind and helpful. My school is like my second home

  viet-mot-doan-van-bang-tieng-anh-noi-ve-truong-cua-minh

  0
  2021-10-08T17:56:26+00:00

  Hi guys, I’m a student, today I’m going to talk about my school. This is my school . His name is Quang Trung, it is a junior high school. It is a large and large school. The school has many trees and has enough stadiums and sports fields for students to enjoy. What I am most looking forward to is a wonderful school with a lot of modern facilities. One more thing, the students of the school are very friendly and helpful and the teachers are good too. Those are all my dream schools.

  Dịch

  Chào các bạn, mình là sinh viên, hôm nay mình sẽ nói về trường của mình. Đây là trường học của tôi . Anh ta tên là Quang Trung, là một trường trung học cơ sở. Đó là một ngôi trường lớn và rộng lớn. Trường có nhiều cây xanh và có đủ sân vận động, sân thể thao cho học sinh vui chơi. Điều mà tôi mong chờ nhất là một ngôi trường tuyệt vời với rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại. Một điều nữa, học sinh của trường rất thân thiện và hữu ích và giáo viên cũng tốt. Đó là tất cả những ngôi trường mơ ước của tôi.

  @Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )