Viết một văn bản thông báo ( về kế hoạch lịch thi học kì II của nhà trường).

Question

Viết một văn bản thông báo ( về kế hoạch lịch thi học kì II của nhà trường).

in progress 0
Natalia 5 tháng 2021-07-13T08:17:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:18:48+00:00

  Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành 

  1. Đề nghị thông báo đến các Khoa, Bộ môn, giảng viên, cố vấn học tập/GVCN và sinh viên được biết và tổ chức công tác thi theo đúng quy định, quy chế đã ban hành hành. Giảng viên ra đề thi và in sao đề thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD.
  2. Các học phần của Chương trình Tiên tiến nộp đề thi về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để Trung tâm chuyển đề gốc và in sao đề tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
  3. Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Thủ tục thanh toán đề nghị gặp đ/c Đoàn Hoài Phương tại phòng 103, nhà 11.
  4. Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để giải quyết 
  0
  2021-07-13T08:19:17+00:00

  Tập thể sư phạm trường có tinh thần đoàn kết tốt, tinh thần trách nhiệm cao cùng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

  Công đoàn phát động tham gia quĩ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, “Quĩ hiếu hỉ”… tổ chức hùn vốn trong giáo viên giúp đỡ nhau làm kinh tế.

  Công tác Đoàn – Đội hoạt động có hiệu quả góp phần lớn vào việc giáo dục HS, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Liên đội hỗ trợ cho việc dạy của giáo viên và học tập của học sinh, phát động phong trào đăng ký học tốt; giáo dục truyền thống cho học sinh qua các ngày lễ lớn như 20/11, 23/11, 22/12; phong trào kế hoạch nhỏ…

  Đội ngũ tổ khối trưởng vững về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hỗ trợ tốt cho công tác quản lý của BGH, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đặt ra ở HKI

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )