Việt Nam có tất yếu bị xâm lược hay ko? Triều đình nhà nguyễn có những lựa chọn nào trước nguy cơ bị xâm lược? Triều đình đã chọn con đường nào? Kết c

Question

Việt Nam có tất yếu bị xâm lược hay ko? Triều đình nhà nguyễn có những lựa chọn nào trước nguy cơ bị xâm lược? Triều đình đã chọn con đường nào? Kết cục ra sao?

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-05T15:43:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:44:43+00:00

  Có, Triều đình nhà nguyễn có những lựa chọn: 1 là đầu hàng, 2 là quyết tâm chống giặc đến cùng, 3 là kí hiệp ước với quân giặc, Triều đình đã chọn con đường: kí hiệp ước với quân giặc, kết cục với tư cách là một nước độc lập hoàn toàn sụp đổ

  0
  2021-08-05T15:45:00+00:00

  Việt Nam có tất yếu bị Pháp xâm lược. Khi bị Pháp xâm lược, triều đình Nhà Nguyễn có 2 sự lựa chọn là: 

  + Phối hợp cùng nhân dân chiến đấu với Pháp đến cùng

  + Thõa hiệp với Pháp 

  Triều đình đã chọn con đường thứ 2 là thõa hiệp với Pháp. Kết cục là: Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nữa phong kiến

  Chức bạn học tốt. Xin 5 sao và CTLHN.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )