việt nam đã có nhưng hành đọng gì đẻ hỗ trợ cho châu phi giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển?

Question

việt nam đã có nhưng hành đọng gì đẻ hỗ trợ cho châu phi giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển?

in progress 0
Ayla 1 tuần 2021-09-12T23:42:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:43:25+00:00

  – Hỗ trợ tiền mặt lương thực thực phẩm cho các nước nghèo khổ ở Châu Phi

  – Đưa ngũ chuyên gia đến Châu Phi để giúp họ giải quyết các tình hình chưa ổn thỏa và duy trì thái bình thịnh trị.

  – Thực hiện các chính sách đối với hàng xuất nhập khẩu từ châu Phi.

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-09-12T23:43:43+00:00

  -Viện trợ tiền mặt lương thực thực phẩm cho cấc nước đói nghèo

  -Đưa quân đến namsudan để giúp họ giải quyết các tình hình bất ổn và duy trì hòa bình

  -Đưa đội ngũ chuyên gia đến châu phi 

  -thực hiện các chính sách ưu đãi đối với hàng xất nhập khẩu từ châu phi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )