” Việt Nam độc lập đồng minh Có bản chương trình đánh Nhật , đánh Tây

Question

” Việt Nam độc lập đồng minh
Có bản chương trình đánh Nhật , đánh Tây
Quyết làm cho nước non này
Cờ treo đọc lập nền xây bình quyền ”
Mục tiêu được nhắc tới trong bài thơ này là gì ? giải thích rõ

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-19T19:22:45+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:24:05+00:00

                                                ” Việt Nam độc lập đồng minh

                                      Có bản chương trình đánh Nhật , đánh Tây

                                                  Quyết làm cho nước non này

                                     Cờ treo đọc lập nền xây bình quyền “

  – Mục tiêu được nhắc tới là : nước ta quyết tâm đánh đuổi Nhật và nước Pháp ra khỏi bờ cõi nước ta để giành nền độc lập tự quyền , tự chủ của đất nước .

  – Đoạn thơ này nói về hoàn cảnh của nước ta trong hoàn cảnh là : lúc đó chúng ta đang chịu ách thống trị và đô hộ của hai nước là Nhật và Pháp . Chính vì thế nên đoạn thơ này ra đời để khích lệ ý chí chống quân thù của nhân dân ta .

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-09-19T19:24:44+00:00

  nêu cao tinh thần quyết tâm đánh giặc chống pháp, nhật 

  -> giúp đất nước hòa bình độc lập

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )