Việt Nam đổi mới nền kinh tế vào nắm nào, xu hướng đổi mới như thế nào?, việt nam nào tỉ trọng kinh tế thay đổi như thế nào ?

Question

Việt Nam đổi mới nền kinh tế vào nắm nào, xu hướng đổi mới như thế nào?, việt nam nào tỉ trọng kinh tế thay đổi như thế nào ?

in progress 0
Rylee 2 giờ 2021-09-08T14:22:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:23:04+00:00

  vào năm hiện dại hóa 

  du lịch tăng 

  \noong nghiệp giảm

  0
  2021-09-08T14:23:05+00:00

  HIỆN ĐẠI HÓA 

  TỈ TRỌNG CÔNG NGHIỆP TĂNG 

  ……………. DU LỊCH TĂNG 

  ……………. NGÔNG NGHIỆP GIẢM 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )