Việt Nam học được gì từ cuộc Duy Tân Minh Trị ? ( Việt Nam học được cái gì và học như thế nào? ).

Question

Việt Nam học được gì từ cuộc Duy Tân Minh Trị ? ( Việt Nam học được cái gì và học như thế nào? ).

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-31T06:40:48+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:42:37+00:00

  BY: HEROSTARBOYVN

  * Bài học kinh nghiệm cho VN từ cuộc cải cách Minh Trị (Nhật Bản)

  – Một khi đã tiến hành công cuộc cải cách thì phải thực hiện một cách đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực và phải tiến hành đến cùng

  – Trong quá trình tiến hành cải cách đất nước không áp dụng rập khuôn theo bất kỳ mô hình nào từ bên ngoài mà phải chọn lọc những gì tinh hoa nhất từ các nước phát triển trên cở sở phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

  – Bài học về giáo dục, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )