Việt Nam thuộc chủng tộc nào ?

Question

Việt Nam thuộc chủng tộc nào ?

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-14T07:40:03+00:00 2 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:41:12+00:00

  Chủng tộc Môn-gô-lô-it

  0
  2021-10-14T07:41:21+00:00

  Việt nam thuộc chủng tộc môn- gô- lô- it

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )