Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển như thế nào ?

Question

Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển như thế nào ?

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-27T22:18:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:19:48+00:00

  Đáp án: Chiến tranh nhằm xâm lược nước ta và chủ nghĩa thực dân đã tàn phá đất nước , hủy hoại môi trường , gây và đã để lại những tổn thất nặng nề cho đất nước ta.. Muốn xây dựng lại đất nước , nhân dân ta phải bắt đầu từ điểm xuất phát rất thấp, có nhiều khi phải quay về từ đầu để xây dựng lại đất nước. 

              Công cuộc đổi mới toàn diện Nền kinh tế ở nước ta bắt đầu từ năm 1986 đến bây giờ đã đạt những thành tựu rất to lớn và vững chắc.Mọi nguồn lực kinh tế, xã hội ở trong nước cũng như ở ngoài nước đã được ngày càng phát huy.Sản xuất nông nghiệp liên tục được phát triển.Sản lượng lương thực,thực phẩm ở nước ta đã được tăng cao , bảo đảm vững chắc về vấn đề an ninh lương thực,thực phẩm. Trong nông nghiệp đã hình thành một số sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực là: gạo , cà phê, chè ( trà), cao su, điều , thủy hải sản , nhất là những thủy hải sản về mặt giá trị kinh tế cao.Công nghiệp đã từng bước ,từng bước khôi phục và đã phát triển mạnh mẽ ở một số ngành như then chốt, dầu khí,than , điện , thép , xi măng , giấy, đường.

                 Cơ cấu kinh tế ngày càng được cân đối, hợp lí hơn trong kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến dần tới mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đời sống vật chất của nhân dân ta ngày càng ổn định và có mức cải thiện một cách rõ rệt , tỉ lệ nghèo đói ngày càng giảm sút nhanh.

                

  0
  2021-09-27T22:20:10+00:00

  Chiến tranh xâm lược và chế độ thực dân kéo dài đã tàn phá đất nước, hủy hoại môi trường, để lại những hậu quả nặng nề trên đất nước ta.
  Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta phải đi lên từ điểm xuất phát rất thấp, nhiều khi phải xây dựng lại từ đầu.

  Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế ở nước ta bắt đầu từ năm 1986 đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc. Mọi nguồn lực kinh tế, xã hội cả trong và ngoài nước đã được phát huy. Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển. Sản lượng lương thực tăng cao, bảo đảm vững chắc vấn đề an ninh lương thực. Trong nông nghiệp đã hình thành một số sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, :cao su, chè, điều và thủy hải sản.
  Công nghiệp đã từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ, nhất là các ngành then chốt, như dầu khí. than, điện, thép, xi măng, giấy, đường.

  Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối. hợp lí hơn theo hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến dán tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta được cải thiện rõ rệt. tỉ lệ nghèo đói giảm nhanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )