Viết phép nhân tương ứng với phép cộng sau: (-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -8 Viết dạng 3 x (-2) = -6

Question

Viết phép nhân tương ứng với phép cộng sau:
(-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -8
Viết dạng 3 x (-2) = -6

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-16T12:32:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:33:59+00:00

  `text(Đáp án:+Giải thích các bước giải:)`

  `(-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -8`

  `<=>4.(-2)=-8`

  `text(xin hay nhất cho nhóm ạ)`

  `text(Chúc bạn học tốt)`

  0
  2021-10-16T12:34:12+00:00

  Đáp án:

  `(-2).4=-8`

  Giải thích các bước giải:

  `(-2)+(-2)+(-2)+(-2)=(-2).4=(-8)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )