Viết phương trình dufng tia lửa điện để phân hủy nh3

Question

Viết phương trình dufng tia lửa điện để phân hủy nh3

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-09-09T09:54:40+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:55:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   phương trình:

          $_{_{tia lửa điện}}$

  `2NH_3 to2N_2+3H_2`

  0
  2021-09-09T09:56:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2NH3 -> N2 + 3H2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )