viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A(0;4) và B() và có tâm I nằm trên đường thẳng Δ: x-3y-11=0

Question

viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A(0;4) và B() và có tâm I nằm trên đường thẳng Δ: x-3y-11=0

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-09T05:15:59+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T05:17:12+00:00

  Vì đề bài bạn chưa đầy đủ, mình bổ sung và sửa lại đề như sau nhé

  $A(2;3);B(-1;1)$

  Bài làm:

  Gọi $\displaystyle I( 3a+11;a)$

  I là tâm của đường tròn ⇔ $IA^{2}$ $=$$IB^{2}$

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} \Leftrightarrow ( 3a+11-2)^{2} +( a-3)^{2} =( 3a+11+1)^{2} +( a-1)^{2}\\ \Leftrightarrow ( 3a+9)^{2} +( a-3)^{2} =( 3a+12)^{2} +( a-1)^{2}\\ \Leftrightarrow 10a^{2} +48a+90=10a^{2} +70a+145\\ \Leftrightarrow 22a=-55\\ \Leftrightarrow a=-\dfrac{5}{2} \ \\ \Rightarrow I\left(\dfrac{7}{2} ;-\dfrac{5}{2}\right)\\ \Rightarrow R^{2} =( 3a+11-2)^{2} +( a-3)^{2} =\dfrac{65}{2}\\ \Rightarrow ( C) :\ \left( x-\dfrac{7}{2}\right)^{2} +\left( y+\dfrac{5}{2}\right)^{2} =\dfrac{65}{2} \end{array}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )