Viết phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau (Ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có) C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa

Question

Viết phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau (Ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có)
C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-07-11T13:43:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:44:53+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{men{\text{ rượu}}}}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

  \({C_2}{H_5}OH + {O_2}\xrightarrow{{men{\text{ giấm}}}}C{H_3}COOH + {H_2}O\)

  \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}{{,170}^o}C}}C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

  \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH\)

  0
  2021-07-11T13:45:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )