Viết phương trình hóa học biểu diễn sự biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào? a/ K —> K2O —–> KOH —–> K2CO3 b/ KMnO4

Question

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào?
a/ K —> K2O —–> KOH —–> K2CO3
b/ KMnO4 ( KClO3) ——> O2 ——> H2O —–> KOH

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-06T09:23:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:25:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  K  K2O  KOH  K2CO

  1)KO2+3K=2K2OĐiều kiện: 700 º C, áp suất

  2)K2O+H2O=2KOH

  3)KHCO3+KOH(đậm đặc)=K2CO3+H2O

  0
  2021-10-06T09:25:47+00:00

  $a,$

  $4K+O_2\xrightarrow{t^o} 2K_2O$

  ⇒ Phản ứng hóa hợp.

  $K_2O+H_2O\xrightarrow{} 2KOH$

  ⇒ Phản ứng hóa hợp.

  $KOH+KHCO_3\xrightarrow{} K_2CO_3+H_2O$

  ⇒ Phản ứng thế.

  $b,$

  $2KMnO_4\xrightarrow{t^o} K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  ⇒ Phản ứng phân hủy.

  $2KClO_3\xrightarrow{t^o} 2KCl+3O_2$

  ⇒ Phản ứng phân hủy.

  $2H_2+O_2\xrightarrow{t^o} 2H_2O$

  ⇒ Phản ứng hóa hợp.

  $H_2O+K_2O\xrightarrow{} 2KOH$

  ⇒ Phản ứng hóa hợp.

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )