Viết phương trình hóa học có thể xảy ra a, Giữa Co2 với đ Ca(OH)2 b,NaHCO3 với NaOH

Question

Viết phương trình hóa học có thể xảy ra
a, Giữa Co2 với đ Ca(OH)2
b,NaHCO3 với NaOH

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-11-10T21:29:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:31:10+00:00

  Đáp án:

  Ca(OH)2+CO2->CaCO3+H2O

  NaHCO3+NaOH->H2O+Na2CO3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T21:31:17+00:00

  Đáp án:

  $a/ CO2 + Ca(OH)2 –> CaCO3 + H2O$

  $b/ NaHCO3 + NaOH –> Na2CO3 + H2O$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )