Viết phương trình hoá học HCl tác dụng với Canxi

Question

Viết phương trình hoá học HCl tác dụng với Canxi

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-15T09:12:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:13:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTHH : $

  $ Ca + 2HCl → CaCl_2 + H_2 $

   

  0
  2021-10-15T09:13:48+00:00

  Ca+2HCl–>CaCl2+H2↑

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )