Viết phương trình hóa học (nếu có) khi cho $NH_4NO_3$ tác dụng với dung dịch: $1)H_2SO_4$ $2)KOH$ $3)MgCl_2$

Question

Viết phương trình hóa học (nếu có) khi cho $NH_4NO_3$ tác dụng với dung dịch:
$1)H_2SO_4$
$2)KOH$
$3)MgCl_2$

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-08-16T16:39:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:40:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1,

  `NH_4NO_3+H_2SO_4->` Không xảy ra phản ứng

  2,

  `NH_4NO_3+KOH->KNO_3+NH_3+H_2O`

  3,

  `NH_4NO_3+MgCl_2->` Không xảy ra phản ứng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )