Viết Phương trình mặt phẳng đi qua 3 Điểm A(1;0;0) B(0;-2;0) C(0;0;5)

Question

Viết Phương trình mặt phẳng đi qua 3 Điểm A(1;0;0) B(0;-2;0) C(0;0;5)

in progress 0
Serenity 7 tháng 2021-06-02T03:35:39+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-02T03:37:06+00:00

    Giải thích các bước giải:

    Ta thấy $A\in Ox, B\in Oy,C\in Oz\to ABC$ là mặt chắn 

    $\to $Phương trình (ABC) là : $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{-2}+\dfrac{z}{5}=1$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )