Viết phương trình minh hoạ cho dãy chuyển hóa ( viết bằng ctct thu gọn) Đá vôi —–21—-> Vôi sống —-22—-> CaC2 —23—> C2H2. ——24—–> v

Question

Viết phương trình minh hoạ cho dãy chuyển hóa ( viết bằng ctct thu gọn)
Đá vôi —–21—-> Vôi sống —-22—-> CaC2 —23—> C2H2. ——24—–> vinyl axetilen—–25—-> Đivinyl — 26—-> but-1-en —-27—-> Butan —28—- Propen

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-26T19:33:14+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:34:38+00:00

  Câu 26 sửa xúc tác thành Pd

  0
  2021-10-26T19:34:44+00:00

  \(21)CaC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}CaO + C{O_2}\)

  \(22)CaO + 3C\xrightarrow{{{t^o}}}Ca{C_2} + CO\)

  \(23)Ca{C_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(OH)_2} + {C_2}{H_2}\)

  \(24)2{C_2}{H_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}CH \equiv C – C{H_2} – C{H_3}\)

  \(25)CH \equiv C – C{H_2} – C{H_3} + {H_2}\xrightarrow{{Pd,{t^o}}}C{H_2} = CH – CH = C{H_2}\)

  \(26)C{H_2} = CH – CH = C{H_2} + {H_2}\xrightarrow{{1:1}}C{H_2} = CH – C{H_2} – C{H_3}\)

  \(27)C{H_2} = CH – C{H_2} – C{H_3} + {H_2}\xrightarrow{{Ni.{t^o}}}{C_4}{H_{10}}\)

  \(28){C_4}{H_{10}}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{C_3}{H_6} + C{H_4}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )