Viết phương trình phản ứng và cho biết thuộc loại phản ứng nào? a)AL + HCL==>….. b)Fe+H2SO4==>… c)AL+H2SO4==>… d)K+H2O==>… e)Ba+H2O==>…. f)N

Question

Viết phương trình phản ứng và cho biết thuộc loại phản ứng nào?
a)AL + HCL==>…..
b)Fe+H2SO4==>…
c)AL+H2SO4==>…
d)K+H2O==>…
e)Ba+H2O==>….
f)Na2O+H2O==>…
g)CaO+H2O==>…
x)P2O5+H2O==>…
y)N2O5+H2O==>…
w)SO3+H2O==>…

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-16T17:45:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:47:29+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `a)` `2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2 ↑`: Phản ứng thế.

  `b)` `Fe + H_2SO_4 -> FeSO_4 + H_2 ↑`: Phản ứng oxi hóa – khử.

  `c)` `2Al + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2 ↑`: Phản ứng oxi hóa – khử.

  `d)` `2K + 2H_2O -> 2KOH + H_2 ↑`: Phản ứng oxi hóa – khử.

  `e)` `Ba + 2H_2O -> Ba(OH)_2 + H_2 ↑`: Phản ứng oxi hóa – khử.

  `f)` `Na_2O + H_2O -> 2NaOH`: Phản ứng hóa hợp.

  `g)` `CaO + H_2O -> Ca(OH)_2`: Phản ứng hóa hợp.

  `x)` `P_2O_5 + 3H_2O -> 2H_3PO_4`: Phản ứng hóa hợp.

  `y)` `N_2O_5 + H_2O -> 2HNO_3`: Phản ứng hóa hợp.

  `w)` `SO_3 + H_2O -> H_2SO_4`: Phản ứng hóa hợp.

  0
  2021-07-16T17:47:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )