Viết PT đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A(-1;-5) và B(2;1).

Question

Viết PT đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A(-1;-5) và B(2;1).

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-12T10:13:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:15:19+00:00

  Phương trình đường thẳng có dạng:

  y=ax+b (1)

  Thay xA, yA vào (1)

  => b-a=-5 (*)

  Thay xB, yB vào (1)

  => 2a+b=1(**)

  Từ (*) và (**) có hệ phương trình:

  $\left \{ {{b-a=-5} \atop {2a+b=1}} \right.$

  Giải hệ được kết quả a=2, b=-3

  => phương trình đường thẳng cần tìm là: y=2x-3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )