viết pt đường thẳng (d) đi qua điểm A(3;8) và đi qua giao điểm b của hai đường thẳng y=2x+3 và y=x-1

Question

viết pt đường thẳng (d) đi qua điểm A(3;8) và đi qua giao điểm b của hai đường thẳng y=2x+3 và y=x-1

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-08-31T03:24:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:25:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T03:25:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi pt đường thẳng d là y=ax+b

   phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng y=2x+3 và y=x-1 là

  2x+3=x-1<=>x=-4

  hoành độ giao điểm hai đường thẳng y=2x+3 và y=x-1 là

  y=-5

  đường thẳng (d) đi qua điểm A(3;8) và đi qua giao điểm b của hai đường thẳng y=2x+3 và y=x-1

  ta có hpt:

  8=3a+b và -5=-4a+b

  bạn giải ra a và b là xong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )