Viết pt đường tròn đi qua Tâm C(-1,2) và tiếp xúc với trục Ox Giúp em với

Question

Viết pt đường tròn đi qua Tâm C(-1,2) và tiếp xúc với trục Ox
Giúp em với

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-04T06:42:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:43:38+00:00

  Đáp án:

  $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình đường thẳng $Ox: y=0$
  Mà C(-1;2)Nên $R=d(I,Ox)=2$
  Phương trình đường tròn có dạng $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )