Viết pt tham số của đt denta biết đt denta đi qua trung điểm AB và vuông góc với AB, với A(1;2), B(3 ; -4 )

Question

Viết pt tham số của đt denta biết đt denta đi qua trung điểm AB và vuông góc với AB, với A(1;2), B(3 ; -4 )

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-11-24T14:18:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:19:57+00:00

  Gọi $M$ là trung điểm AB. Khi đó

  $x_M = \dfrac{x_A + x_B}{2} = \dfrac{1 + 3}{2} = 2$

  $y_M = \dfrac{y_A + y_B}{2} = \dfrac{2 -4}{2} = -1$

  Vậy $M(2,-1)$

  Do $\Delta \perp AB$ nên $\vec{AB} = (2, -6)//(1, -3)$ là một vector pháp tuyến của $\Delta$. Suy ra

  $\Delta: 1(x-2) – 3(y+1) = 0$

  $<-> \Delta: x – 3y -5 = 0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )