Viết pt tổng quát thể hiện tính chất hóa học của bazơ. Lấy ví dụ

Question

Viết pt tổng quát thể hiện tính chất hóa học của bazơ. Lấy ví dụ

in progress 0
Hadley 6 ngày 2021-09-08T23:55:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:56:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bazơ tác dụng với dung dịch axit :

  `Cu(OH)_2+2HCl->CuCl_2+2H_2O`

  Nhiệt phân bazơ không tan :

  `Mg(OH)_2`  $\xrightarrow{t^o}$ `MgO+H_2O`

  Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit :

  `2NaOH+CO_2->Na_2CO_3+H_2O` 

  Dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối :

  `Ba(OH)_2+MgCl_2->BaCl_2+Mg(OH)_2↓`

  Ngoài ra , dung dịch bazơ  còn tác dụng với các kim loại lưỡng tính `(Al,Zn,…)` :

  `2Al+2H_2O+2NaOH->2NaAlO_2+3H_2↑`

  0
  2021-09-08T23:56:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (OH).

  -Hóa trị của kim loại bằng số nhóm hidroxit

  -Tên bazơ = tên kim loại (thêm hóa trị, nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hidroxit

  Ví dụ:        

  NaOH: Natri hidroxit

  Fe(OH)3: Sắt (III) hidroxit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )