viết pthh của oxi tác dụng với sắt, lưu huỳnh, phốt pho

Question

viết pthh của oxi tác dụng với sắt, lưu huỳnh, phốt pho

in progress 0
Remi 1 năm 2021-11-21T06:57:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:58:39+00:00

  Đáp án:

   Fe2o3 . SO2 . P2O5

  Giải thích các bước giải:

   3O2 + 4Fe tạo ra 2Fe2o3

  o2+ S tạo ra SO2

  5o2 + 4P tạo ra 2P2o5

  0
  2021-11-21T06:58:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )