Viết PTHH điều chế hidro từ kẽm và H2SO4 loãng. Tính thể tích hidro ở đktc khi cho 13g kẽm tác dụng với H2SO4 loãng dư (kẽm=65) Cảm ơn mọi người ạaaa

Question

Viết PTHH điều chế hidro từ kẽm và H2SO4 loãng. Tính thể tích hidro ở đktc khi cho 13g kẽm tác dụng với H2SO4 loãng dư (kẽm=65)
Cảm ơn mọi người ạaaaaaaa

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-11-17T07:18:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:19:29+00:00

  Đáp án:

  PTHH điều chế:

  $Zn + H2SO4 loãng –> ZnSO4 + H2$

  0,2                                                           –>   0,2

  $nZn = m/M = 13/65 = 0,2 (mol)$

  $VH2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 (l)$

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn. 

  0
  2021-11-17T07:19:32+00:00

  Đáp án:

  $n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2(mol)$

  Phản ứng xảy ra:

  \[Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2\]

  \[n_{Zn}=n_{H_2}=0,2(mol)\]

  \[\to V_{H_2}=0,2.22,4=4,48(l)\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )