Viết PTHH minh hoạ khi dùng nước hoà tan Kali, Na2O và SO3

Question

Viết PTHH minh hoạ khi dùng nước hoà tan Kali, Na2O và SO3

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-07-30T21:27:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:28:59+00:00

  PTHH

  2K +2H2O –> 2KOH +H2

  Na2O +H2O –> 2NaOH

  SO3 +H2O –> H2SO4

  0
  2021-07-30T21:29:05+00:00

  PTHH:

  2K + 2H2O -> 2KOH +H2

  Na2O+H2O->2NaOH

  SO3 + H2O -> H2SO4

  CHÚC BẠN HỌC TỐT :33

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )