Viết PTHH sau Điphotpho pentaoxit tác dụng với dd canxi hiđro oxit

Question

Viết PTHH sau
Điphotpho pentaoxit tác dụng với dd canxi hiđro oxit

in progress 0
Eva 20 phút 2021-09-08T14:45:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:46:34+00:00

  `P_2O_5 + 3Ca(OH)_2 \to Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2O`

  0
  2021-09-08T14:47:16+00:00

  $P_2O_5+3Ca(OH)_2→Ca_3(PO_4)_2+3H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )