Viet ptpu trang guong glucozo rut gon Giai giup minh voi

Question

Viet ptpu trang guong glucozo rut gon
Giai giup minh voi

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-12-06T20:27:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:28:38+00:00

  Phương trình phản ứng:

  $CH_2OH[CHOH]_4CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O \to CH_2OH[CHOH]_4COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3$

  Dạng rút gọn:

  $1C_6H_{12}O_6\to 2Ag$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )