Viết PTTHH xảy ra trong các trường hợp sau: a, Rót giấm vào nc vôi trong b, Thả đinh sắt vào cốc giấm

Question

Viết PTTHH xảy ra trong các trường hợp sau:
a, Rót giấm vào nc vôi trong
b, Thả đinh sắt vào cốc giấm

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-07-21T09:43:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:44:26+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2C{H_3}COOH + Ca{(OH)_2} \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + 2{H_2}O\\
  b)\\
  2C{H_3}COOH + Fe \to {(C{H_3}COO)_2}Fe + {H_2}
  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-21T09:45:09+00:00

  a)2CH3COOH + Ca(OH)2 -> (CH3COO)2Ca + 2H2O

  b)2CH3COOH + Fe -> Fe(CH3COO)2 + H2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )