Viết quy tắc dấu ngoặc (ngắn) Mong mn giúp ạ

Question

Viết quy tắc dấu ngoặc (ngắn)
Mong mn giúp ạ

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-13T13:48:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:49:54+00:00

  Bạn tham khảo nhé!!!

  *Khi bỏ dấu ngoặc có dấu đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu  thành dấu  và dấu  thành dấu 

  *Khi bỏ dấu ngoặc có dấu đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

  Chúc bạn học tốt. 

   

  0
  2021-09-13T13:50:07+00:00

  Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “−” đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “−” thành dấu “+” và dấu “+” thành dấu “−”. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 
               Chúc bn họk tốt !

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )