Viết ra giấy thuật toán diễn đạt việc 1 bạn học thuộc lòng bài thơ cho tới khi bố mẹ kiểm tra là đã thuộc thì mới kết thúc,nếu không thì phải học lại.

Question

Viết ra giấy thuật toán diễn đạt việc 1 bạn học thuộc lòng bài thơ cho tới khi bố mẹ kiểm tra là đã thuộc thì mới kết thúc,nếu không thì phải học lại..
huhu các bạn giúp mình với ạ!! mai mình ktra rồi :((((

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-11T04:12:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:13:26+00:00

  B1: n:=1;

  B2: n:=n+1; học thuộc lần thứ n.

  B3: kiểm tra, nếu đã thuộc thì chuyển tới B4, ngược lại, quay lại B2.

  B4: Kết thúc thuật toán.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )