viết ra nháp làm nha mk ko chụp đc ảnh 4x^2y – 8xy^2 + 10x^2y^2

Question

viết ra nháp làm nha
mk ko chụp đc ảnh
4x^2y – 8xy^2 + 10x^2y^2

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-07-05T19:30:38+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:31:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-05T19:31:56+00:00

  `4x²y-8xy²+10x²y²=2xy(2x-4y+5xy)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )