viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a,b với a

Question

viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a,b với a

in progress 0
Savannah 6 ngày 2021-12-03T22:52:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:53:43+00:00

  Đáp án:

   b= 41 

  Giải thích các bước giải:

   vì 43 là số lẻ ⇒ 1 trong 2 số a và b phải có một số chẵn nguyên tố mà số đó chỉ có thể là 2

  ⇒ a= 2, b= 41

  0
  2021-12-03T22:54:21+00:00

  ố 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a,b

  =>43=a+b

  mà 43=31+11

  =>a;b∈{11;31}

  mà a<b

  =>b=31

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )