Viết sơ đồ dinh dưỡng của trai sông( tiêu hóa , hô hấp) Từ sơ đồ hãy giải thích a. Vì sao Trai sông có khả năng làm trong nước , khi nước có nhiều v

Question

Viết sơ đồ dinh dưỡng của trai sông( tiêu hóa , hô hấp)
Từ sơ đồ hãy giải thích
a. Vì sao Trai sông có khả năng làm trong nước , khi nước có nhiều vụn hữu cơ
b Vì sao khi chế biến thực phẩm hến , sò, nghêu, ngao …. pahir ngâm trong nước sạch trước khi chế biến

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-08-22T13:32:04+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:33:18+00:00

  Đáp án:

  Tự vẽ sơ đồ nha !!!!!!

  Giải thích :

  a,

  +Trai sông có thể lọc sạch môi trường nước vì:

  -Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh và các động vật nhỏ khác, góp phần làm trong sạch môi trường nước.

  -Một số trường hợp bị ngộ độc khi ăn trai sông vì cách dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác nên bị ngộ độc vì khi lọc nước lấy thức ăn chúng cũng giữ lại nhiều chất độc trong cơ thể.

  b,

  +Vì trong các động vật này có độc có nhiều trường hợp bị tử vong . 

  -Nên khi ăn ngao , hến …. chúng ta phải ngâm qua nược sách rồi mới đem ra chế biến .

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-22T13:33:52+00:00

  Đáp án:

   a) vì nhờ hai đôi tấm miệng và hai đôi tấm mang trai lấy được thức ăn và ôxi để sinh sống mag thức ăn chúng lấy từ bùn nước nên theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác, góp phần lọc sạch môi trường nước.

  b) Do chúng đều sống ở dưới đáy nước nên khi hút chất dinh dưỡng chúng hút luôn cả đất bùn cát. Vì vậy con người khi ăn nên ngâm chúng trong nước để chúng hút nước và nhả ra chất cặn.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )