Viết sơ đồ lưu thông máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn ở người? Nêu vai trò của mỗi vòng tuần hoàn?

Question

Viết sơ đồ lưu thông máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn ở người?
Nêu vai trò của mỗi vòng tuần hoàn?

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-08-25T15:41:30+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-25T15:42:43+00:00

  – Vòng lớn:  tâm thất trái `->` động mạch chủ `->` mao mạch tế bào (trao đổi khí) `->` tĩnh mạch chủ `->` tâm nhĩ phải

  * Vai trò: đưa máu đi nuôi tế bào, cơ thể

  – Vòng nhỏ: tâm thất phải `->` động mạch phổi `->` mao mạch phổi (trao đổi khí) `->` tĩnh mạch phổi `->` tâm nhĩ trái

  * Vai trò: trao đổi khí trong máu

   

  0
  2021-08-25T15:43:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vòng tuần hoàn máu : Từ tâm thất phải →phổi ( Trao đổi khí)→tâm nhĩ trái (dẫn máu qua phổi và giúp máu trao đổi $O_{2}$ ,$CO_{2}$ )

  Vòng tuần hoàn lớn : Từ tâm thất trái →các tế bào, cơ quan→trao đổi khí→tâm nhĩ phải (dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện trao đổi chất )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )