Viết sơ đồ phân biệt ba muối kali clorua, supephotphat, amoni sunphat

Question

Viết sơ đồ phân biệt ba muối kali clorua, supephotphat, amoni sunphat

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-08-22T02:02:22+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:03:35+00:00

  Em tham khảo nha:

  Cho 3 dung dịch muối trên tác dụng với dung dịch nước vôi

  – Có kết tủa và khí có mùi khai thoát ra là $(NH_4)_3PO_4$

  – Có kết tủa là $Ca(H_2PO_4)_2$

  – Không hiện tượng là $KCl$

  \(\begin{array}{l}
  2{(N{H_4})_3}P{O_4} + 3Ca{(OH)_2} \to C{a_3}{(P{O_4})_2} + 6N{H_3} + 6{H_2}O\\
  Ca{({H_2}P{O_4})_2} + 2Ca{(OH)_2} \to C{a_3}{(P{O_4})_2} + 4{H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )